Yuma Asami

麻美ゆま

Yuma Asami

Yuma Asami

麻美ゆま - 麻美由真

Born
03/24/1987

Blood Type
AB

Breast
96 cm

Waist
58 cm

Hips
88 cm

Height
158 cm


Videos Online
11


Video Performed By Yuma Asami

DVAJ-0147 DVAJ-0147
SOE-944 SOE-944
SOE-929 SOE-929
PGD-481 PGD-481
DV-1221 DV-1221
DV-1193 DV-1193
DV-1183 DV-1183
DV-1115 DV-1115
SOE-287 SOE-287
DV-1086 DV-1086
DV-1077 DV-1077